هوش چندگانه

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در واژه نامه

هوش چندگانه

هوش چندگانه

1- هوش کلامی/ زبانی
مانند خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش کردن.

2- هوش ریاضی/ منطقی
مانند حل مسئله، طبقه بندی، ریاضی.

3- هوش بصری/ فضایی
مانند نشانه های دیداری، نقشه ها، جهت یابی و تصور جایی که می خواهید برود.

4- هوش ریتمی/ موسیقی
مانند ریتم، آواز، شنیدن صدای های اطراف.

5- هوش جسمانی/ حرکتی
مانند استفاده از اجزایی بدن برای جمع آوری اطلاعات، افزایش قدرت یادگیری، ورزش کردن.

6- هوش فردی
مانند برقراری ارتباط، توانایی خواندن، شناخت روحیه افراد، انجام کارهای گروهی و انطباق با شرایط.

7- هوش فرافردی
مانند خودشناسی، تامل و اندیشه، تفکر عمیق در مورد مسائل و مشوق خود بودن.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، فاز 3 شهر اندیشه، خ ولیعصر (عج)، بازار بوستان، طبقه دوم، واحد 49

شماره تماس: 02124521651

شماره پیامک: 10002165552165

کد پستی: 3168789716