ارجاع 302

نوشته شده توسط مدیریت سایت. منتشر شده در واژه نامه

ارجاع 302

ارجاع 302

انتقال به طور موقت. سرور در پاسخ به درخواست دریافت شده پاسخ می دهد که فایل درخواست شده به طور موقت در سایت دیگری قابل دسترس است.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران، فاز 3 شهر اندیشه، خ ولیعصر (عج)، بازار بوستان، طبقه دوم، واحد 49

شماره تماس: 02124521651

شماره پیامک: 10002165552165

کد پستی: 3168789716